Gamifier

Een Gamifier, wat is dat?
Een Gamifier is een expert in Gamification van werk door elementen van games toe te voegen in het dagelijkse werk.

De meerwaarde van Gamification van werk ten opzichte van traditionele interventies is de kracht van het uitlokken van nieuw gedrag. Stel voor, je bent als manager met een afdeling in een verandertraject. Deze week delen de deelnemers hun verbeterideeën met elkaar. Na een uur vertel je dat het team de volgende week alleen verder praat over de ideeën die deze week nog aan de directeur zijn verteld.

Wauw, zomaar ineens een nieuwe spelregel, wat zit daarachter? Denken ‘ze’ dat alleen de mensen met de beste ideeën naar de directeur toe stappen? Krijgen alleen de extraverte personen in dit bedrijf een kans? Is ons afdelingsproject niet meer dan een onderdeel van het cultuurprogramma? Kortom: er komt dynamiek in het systeem en de spelregel daagt uit tot nieuw gedrag.

Met Gamification van werk haalt een organisatie de power van gaming binnen. Heel veel mensen gaan helemaal op in een game en kunnen er verslaafd aan raken. Wat is het toch dat we als mensen in een game ultieme uitdaging voelen en dat we dat gevoel in ons werk helemaal niet kennen? De gaming industrie is een jonge bedrijfstak met toch al bijna veertig jaar ervaring in gedragsbeïnvloeding. Hoe fijn zou het samenwerken worden als we onze werkomgeving een beetje gamificeren?

Gamification is vooral geschikt voor organisaties waarin het besef leeft dat zij voor verdere groei vooral afhankelijk zijn van de groei van hun medewerkers. Kernvraag is: ‘Hoe haal ik meer uit mijn mensen?’. Opdrachtgevers komen uit een grote diversiteit aan branches van financiële instellingen tot autoschadeherstel, van horeca tot uitzendbranche en van transport tot ICT.

Ben jij geïnteresseerd in Gamification van werk?
Han kan als Gamifier organisaties op diverse manieren kennis laten maken met deze nog nieuwe tak van sport. Denk aan het geven van een presentatie, een training of het begeleiden bij het zelf opzetten van een game. Bedenk bij alle games: het zijn aanjagers van innovatie. Games versnellen ontwikkeling van mensen in een plezierige setting. Het eindresultaat van een game is op een hoger niveau met elkaar samenwerken zonder een game. Je start een nieuwe game als er iets nieuws te ervaren, ontdekken of leren valt.   

  • salesgame
  • missiegame
  • vitaliteitsgame
  • vergadergame
  • feedbackgame
  • generatiegame
  • kennisdelingsgame
  • kennismakingsgame
  • sociale innovatiegame
  • productinnovatiegame

Naast deze wat meer geïsoleerde games in het werk, kun je ook denken aan games die gedurende langere tijd gespeeld worden, die van vorm en inhoud veranderen al naar gelang de deelnemers zich ontwikkelen en problematieken veranderen. In alle gevallen komen resultaten van Gamification de eerste dag al naar boven.

Innovatiestadion

Natuurlijk heeft Innovatiesport een ontmoetingsplek voor alle deelnemers!

Een vergaderruimte is in no time te veranderen in een innovatiestadion. In een wat kleinere vergaderruimte wordt het meubilair weggezet. Buiten ‘Innovatiestadiontijd’ wordt daar staand vergaderd. Een sfeervolle ontmoetingsplek geeft de deelnemers extra energie. Deelnemers zien elkaar tijdens de kick-off en daarna in ieder geval wekelijks. Op de flip-overs en scoreborden is precies af te lezen hoe het staat met de activiteiten van Innovatiesport. Gesproken wordt over nieuwe ideeën, de uitgevoerde experimenten, voorstellen voor innovatie en borgingstrajecten van vernieuwingen. Er is altijd iets te vieren en er wordt doorlopend van elkaar geleerd.

Innovatiescorebord

Geen sport zonder scorebord!

Het gaat bij het scorebord van Innovatiesport niet om wie het meest gescoord heeft. Een scorebord heeft als belangrijkste functie het transparant maken van alles wat er in het programma gebeurt en tot stand komt. Het scorebord is een bron van informatie voor het volgen, beïnvloeden en evalueren van het gehele vernieuwingsproces in de organisatie. Deelnemers bepalen zelf wat er op het scorebord genoteerd wordt. Denk aan: de populairste innovatiethema’s, gemiddeld aantal acties die per periode gestart worden, de gemiddelde en langste en kortste tijd dat een idee er over doet om een doorgevoerde innovatie te worden, etcetera. Het scorebord legt een vergrootglas op het innovatieproces van de organisatie.

Innovatiesportspelregelboekje

Iedere organisatie haar eigen unieke innovatiesportspelregelboekje!

Een innovatiesportspelregelboekje bevat een set spelregels voor in het werk om de innovatiekracht van een organisatie naar grote hoogte te stuwen. Er komt bij mensen extra energie vrij als zij een spel spelen met 100% heldere spelregels. Sportspelregels gaan vooral over wat er mag en wat niet mag en daarnaast wordt het te gebruiken materiaal omschreven. Daardoor is iedereen vrij om zelf te bepalen hoe ze willen vrijlopen, aanspelen, voorzetten en scoren. De beste spelregels in het werk hebben dezelfde aantrekkingskracht als spelregels in de sport. Denk aan: wie mogen meedoen, hoe worden teams gevormd, welke acties leveren punten op, is deelname vrij, hoeveel thema’s introduceert de directie minimaal per jaar, etcetera. Het duurt een tijdje totdat de set spelregels per organisatie is bepaald, en dat is een mooi proces!