Sportifier

Een Sportifier, wat is dat?
Een Sportifier houdt zich bezig met Sportification van werk, dat is het inzetten van krachtige elementen uit de sport om gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. Het kunnen zeer verschillende elementen zijn, denk aan spelregels, manieren van samenwerken, toevoegen van een scorebord, het opzetten van een competitie, etc. De elementen uit de sport worden veelal niet letterlijk overgenomen. Een organisatie kiest voor Sportification van werk als een verandertraject meer beweging, energie en betrokkenheid nodig heeft. Mensen voelen niet zomaar ruimte voor verandering na jaren in een vrijwel ongewijzigd productieproces en cultuur. 

Waarom Sportification?
Een organisatiecultuur zit vol met ongeschreven en soms tegenstrijdige regels.
Eén nieuwe spelregel in het werk kan een vastgeroeste cultuur direct doorbreken. Mensen willen niets liever dan in actie zijn met heldere spelregels. Kijk maar naar de sport, daar vindt niemand wat aan als er geen spelregels zouden zijn. Een heldere spelregel in het werk is het fijnste houvast om meer van jezelf te laten zien.

Sport in het algemeen en ook iedere specifieke sport kan dienen als metafoor en leidraad voor het in beweging brengen van een organisaties. Sportification van werk kan in diverse vormen in organisaties worden ingezet:

  • als presentatie bij een kick-off meeting van een verandertraject,
  • als training voor deelnemers aan een verandertraject om beleving en actie in de hoogste versnelling te brengen: uiteraard gaat Han direct met de concrete uitdagingen in het team aan de slag en levert met de deelnemers een scherp actieplan op aan het einde van de dag,
  • als projectaanpak voor het versterken van een sociaal innovatietraject of cultuurverandering. Vrijwel iedereen heeft een gevoel en beleving bij sport, en die ingrediënten brengen de deelnemers zelf samen. Voor degenen die niets hebben met sport is een uitstapje naar een andere hobby zoals koken geen enkel probleem. De essentie is dat medewerkers loskomen van de vaste gewoonten in de organisatie (‘zo doen we het hier’), en meer van zichzelf toevoegen in hun werk. Dan komt er heel veel energie los.

Met innovatiesport in 7 stappen naar een aantrekkelijke organisatie.
Dat is wat Han organisaties belooft. Een project kent één of meer cycli van 7 weken waarin de betrokkenheid van medewerkers met elkaar en met de organisatie groeit en groeit. Han is in zijn projecten vooral coach en waarnemer. Hij draagt in een vroeg stadium de benodigde kennis voor innoveren over aan facilitators uit de organisatie van de klant.

Beweging

Innovatiesport creëert beweging,

door direct bij de start van een innovatieprogramma ruimte en richting voor beweging te geven. Resultaten komen nooit zonder beweging! Het hoeft geen zes maanden nodig, het effect van Innovatiesport is te zien binnen drie dagen! Een organisatie in beweging heeft de beste kans om te innoveren!

Innovatie

Innovatiesport laat medewerkers innoveren,

door de aandacht voor actie. Geleidelijk vullen alle zeven stappen van Innovatiesport zich met activiteiten. In zo’n innovatieve organisatie dragen alle medewerkers bij aan vernieuwingsprocessen. Vernieuwingsprocessen die zijn gestart door de medewerkers, maken iedere organisatie in rap tempo steeds aantrekkelijker!

Plezier

Plezier is het belangrijkste ingrediënt.

Er is niets op tegen om innovatiesport op topsportniveau te spelen. Echter, de regels van succesvolle recreatiesport werken beter. Een vernieuwing moet eerst kunnen rijpen in de organisatie. Medewerkers die voldoende tijd krijgen om hun ideeën te oefenen en te verbeteren, creëren betere innovaties. Regel 1 van succesvolle recreatiesport is: plezier!