Spreker

Innovatiekracht zit in alle mensen en echt, medewerkers doen niets liever dan bijdragen aan hun bedrijf. Het management zal daarvoor wel het initiatief moeten nemen met het scheppen van ruimte voor verandering.

Innovatie is een kwestie van gedragsverandering. De snelste en meest krachtige manier om gedragsverandering te stimuleren is omgevingsverandering. Haal alle stoelen uit een vergaderzaal en iedereen gaat staand vergaderen. Daar is geen enkele vergadering voor nodig geweest!

In presentaties neemt Han zijn toehoorders vanaf de eerste minuut mee naar hun eigen organisatieverhaal. Hij stapt graag in het diepe om probleemstellingen en uitdagingen vanuit een geheel ander perspectief te bekijken. De voorbeelden over gedrag van mensen in sport en games zijn scherp en dagen je uit om ermee aan de slag te gaan in het werk. In iedere organisatie kan de innovatiekracht vergroot worden met een transparante omgeving waar uitnodigende spelregels de kaders zijn voor vrij en vernieuwend gedrag.

Daag Han uit om voor jouw organisatie in één uur het verschil te maken in een lopend of nog te starten innovatietraject. Han brengt strategie, plannen en vergaderpunten in no time naar de essentie van veranderen: in actie in het hier en nu.

Han komt graag vooraf langs voor een intakegesprek om je organisatie een scherp geslepen spiegel voor te kunnen houden. Voor innovatie is andere energie nodig dan voor goed werk afleveren. Han levert die energie op het podium!

Gun jij jouw organisatie meer power op het onderwerp innovatiekracht? Neem dan contact op.

Lunchmeeting

Na de aftrap van de lunchmeeting hebben we in een paar minuten met elkaar helder welk aspect van het innovatieproces om versnelling vraagt. Met die focus gaan we de dialoog in.

Han zet eerst in 10 minuten de aanpak van Innovatiesport uiteen.

De rest van de lunchtijd gaat over bottlenecks en versnellers van innovatief gedrag, zoals:
– Wie jaagt de innovaties aan in de organisatie?
– Wat doet de ideale medewerker aan innovatie?
– Hoe komt er meer ruimte voor innovatief gedrag?
– Waar is nieuw gedrag nodig en van wie?

In de afronding vullen we met elkaar zoveel mogelijk stappen in de aanpak van Innovatiesport met de activiteiten die in jouw organisatie gedaan worden en gedaan zouden moeten worden.

De meeting is geslaagd als iedere deelnemer aan de lunch op het onderwerp ‘innovatieversnelling’ een persoonlijke actie formuleert en heeft gedeeld in de groep!

Presentatie

In een presentatie van bijvoorbeeld 45 minuten is de rode draad de aanpak van Innovatiesport. De opdrachtgevende organisatie krijgt van Han veel ruimte om enkele maatwerkelementen in de presentatie op te laten nemen.

Dit zijn de belangrijkste keuze-ingrediënten:

  • een bepaalde sport als centrale metafoor (bijvoorbeeld gebaseerd op de sportsponsoring);
  • het onderwerp van innovatie;
  • de mate van interactie met de zaal;
  • het aanhaken op de werkelijke situatie in de organisatie van de opdrachtgever.

De afronding van de presentatie is het startsein voor ander gedrag in het werk. Iedereen heeft een bijdrage of rol voor zichzelf herkend in de aanpak. Alle rollen tesamen vormen het gedrag dat innovatie versnelt en succesvol maakt. Door de sportmetaforen is het speelveld helder en zijn de acties aan de bal én bij het vrijlopen uitdagend. Er is vervolgens niet meer nodig dan het startsein geven om te gaan spelen.

Workshop

In een workshop van twee tot drie uur draait het om ervaringen opdoen.

Ervaringen zijn de eerste stap naar de zin in ander gedrag in het dagelijks werk.

Han gelooft alleen in beleving tijdens een meeting als de omgeving past bij de werkelijkheid van het dagelijks werk. Geen feel good meeting maar focus op de kansen om het innovatieproces in de organisatie van de opdrachtgever te versterken.

Han gaat aan de gang met de werkelijke uitdagingen van de organisatie.

Niemand wordt gespaard en niemand hoeft gespaard te worden. Zoals het nu gaat is goed, de vraag is altijd: hoe kan het beter? Tijdens een workshop worden nieuwe ideeën gelanceerd en meteen uitgeprobeerd.

Alles uit de workshop kan na de workshop direct doorgezet worden in het werk.