Recent zat ik in gesprek met Helma van den Berg van Let’s Learn, een organisatie die zich richt op microleren. We kwamen in gesprek om te achterhalen of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wat is microleren?
Microleren is kennis overdragen in hapklare brokken van maximaal drie minuten per sessie in de vorm van bijvoorbeeld een quiz, podcast, video, infographic, animatie of checklist. Te gebruiken voor werkinstructie, kennisoverdracht en gedragsverandering. Microleren wint aan populariteit doordat kennis een steeds grotere waarde heeft in organisaties. Veel kennis zit in de hoofden van de medewerkers met veel dienstjaren. Zij zullen in de komende jaren de organisatie verlaten en de jongeren die hen opvolgen hebben niet meer het geduld om een handboek door te nemen. En dat terwijl de complexiteit van het werk steeds maar toeneemt. Microleren is daarom een waardevolle manier om kennis vast te leggen en te delen op diverse manieren.

En wat is Innovatiesport?
Innovatiesport verhoogt de innovatiekracht van organisaties door medewerkers ruimte te geven om vanuit persoonlijke effectiviteit vernieuwingen te introduceren in de organisatie. Dankzij een helder innovatiethema in de organisatie, heldere spelregels en een uitdagende omgeving met innovatiestadion en scorebord, ontwikkelen verbeterideeën zich in vier actiestappen tot geborgde veranderingen.

Microleren + Innovatiesport
Beide methoden helpen organisaties bij het oplossen van actuele vraagstukken op het gebied van de mens in het productieproces. Microleren activeert medewerkers om hun kennis te delen en om nieuwe kennis op te doen. Vooral het betrekken van de medewerkers bij het creëren van de informatie vind ik zeer waardevol. Met die kennis in hapklare brokken kunnen ook de normen en waarden van een organisatie worden doorgegeven.

Aanpak
Ik zou met innovatiesport het microleren in een organisatie ook de dimensie van een kennismarkt willen meegeven. Veel projecten rondom kennisoverdracht volgen de route kennis verzamelen, kennis beschikbaar stellen en kennis opvragen. En dan valt het kennis opvragen vrijwel altijd tegen, hoeveel kosten er ook zijn gemaakt om de kennis te verzamelen en beschikbaar te stellen. Mensen omarmen niet snel iets nieuws en een kennisbank heeft geen hoge aantrekkingskracht. Met innovatiesport zou een directie een hulpvraag aan haar medewerkers stellen met een formulering als ‘kennisoverdacht heeft hoge prioriteit in onze organisatie, help ons hier invulling aan te geven, we staan open voor alle ideeën’. Ik noem drie activiteiten die medewerkers kunnen gaan doen in de experimenteerfase van innovatiesport:

  • Iemand hangt een intekenlijst op en nodigt kennishouders uit om hun onderwerp daarop te zetten. Zodra tien collega’s geïnteresseerd zijn, volgt er een meeting om kennis te delen.
  • Iemand organiseert een quiz op zijn vakgebied en vertelt achteraf pas dat de slechtst scorende deelnemer de hoofdprijs heeft gewonnen: een dagje meelopen in de fabriek.
  • Iedereen die zegt expert te zijn op een onderwerp, krijgt vragen voorgelegd van zijn collega’s en uiteraard worden de antwoorden zorgvuldig bewaard.

Samenwerking
Stel, een organisatie vraagt aan Let’s Learn én Innovatiesport om een programma voor kennisoverdracht te maken. Zoals je bovenstaand kunt lezen vullen beide partijen elkaar prima aan. Innovatiesport creëert energie en verrassing rondom ‘kennis’ en Let’s Learn zorgt ervoor dat al die kennisbrokjes worden vastgelegd en beschikbaar gesteld voor medewerkers in de komende vele jaren. De organisatie waarvoor we deze opdracht vervullen, maakt zelf de agenda welke thema’s wanneer aan de beurt zijn.